QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẤY VÀ GIAO NHẬN XE

Bước 1: KIỂM TRA XE VÀ GẮN THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ CHO XE

Bước 2: TIẾN HÀNH KÝ CAM KẾT BIÊN BẢN GIAO NHẬN XE

Bước 3: TIẾN HÀNH CHO XE ĐI XÉT ĐĂNG KIỂM

Bước 4: THỦ TỤC TRẢ VÀ NHẬN LẠI XE CHO KHÁCH

 DỊCH VỤ NỘP PHẠT NGUỘI & BẢO HIỂM Ô TÔ

CẦN NỘP PHẠT NGUỘI HỘ GỌI NGAY

0978 123 467

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Zalo Facebook
0978 123 467